Immediately after Shusha, more great news from President Aliyev: 71 villages, 1 settlement, 8 strategic heights liberated in a day – FULL LIST

200

Immediately after Shusha, more great news come from President of Azerbaijan Ilham Aliyev: 71 villages, 1 settlement, 8 strategic heights were liberated in a day.

Trend presents the full list:

Fuzuli: Qobu Dilagharda, Yal Pirahmadli, Yukhari Yaghlivand, Dilagharda, Seyid Mahmudlu, Alasgarli villages; Ashaği Guzdak, Govshatli, Mirzajamalli, Shakarjik, Mardinli, Shikhli, Garamammadli, Dovlatyarli, Hajili, Huseynbayli, Sarajig villages

Khojavand: Susanlig, Domi, Tugh, Akaku, Azikh villages; Mets Taghlar, Salakatin, Zoghalbulag, Aragul, Taghavard, Boyuk Taghavard, Zardanashen, Shahar villages

Zangilan: Yukhari Mollu, Ashaghi Mollu, Khojik villages if Gubadli, Kechikli and Ordakli villages; Sobu, Garagoz, Isgandarbayli villages, Bartaz settlement, Bartaz strategic hill (2300 metres), Sighirt hill (1370 metres), Shukurataz hill (2000 metres) and 5 more nameless hills

Khojaly: Shushakand, Mukhtar, Dashalti villajes; Damirchilar, Chanagchi, Madatkand, Sighnag villages

Jabrayil: Galajig, Mollahasanli, Asgarkhanli, Yukhari Nusus, Ashig Malikli, Niftalilar, Garar, Chalabilar villages; Huseynalilar, Soyudlu, Ashaghi Sirik villages

Lachin: Gulaburd, Safiyan, Turklar villages

Gubadli: Garamanli, Khandak, Hamzali, Mahrizli, Hal, Balligaya, Ulashli, Tinli, Khojahan, Boyunakar, Garagoyunlu, Charali villages