BOS SHELF LLC is looking for an Erection site manager

635

Position: Erection site manager/ Tikinti-quraşdırma sahəsinin Meneceri

Tasks   Understand and Comply with BOS Shelf QHSE System & Policies.Strictly follow instructions from his / her line Supervisor. Examine and inspect work progress, equipment, and erection site to verify safety and to ensure that specifications are met.Train workers in construction methods, operation of equipment, safety procedures, or company policies.Assign work to employees, based on material or worker requirements of specific jobs.Confer with managerial or technical personnel, other departments, or contractors to resolve problems or to coordinate activities.Estimate material or worker requirements to complete jobs.Coordinate work activities with other construction project activities.Supervise, coordinate, or schedule the activities of construction or extractive workersAnalyze worker or production problems and recommend solutions, such as improving production methods or implementing motivational plans.Order or requisition materials or supplies.Record information such as personnel, production, or operational data on specified forms or reports.Arrange for repairs of equipment or machinery.Locate, measure, and mark site locations or placement of structures or equipment, using measuring and marking equipment.Suggest or initiate personnel actions, such as promotions, transfers, or hires.Tapşırıqlar   BOS Shelfin KSƏTƏM Sistemi və Siyasətini anlamalı və tabe olmalıdır.Birbaşa rəisin təlimatlarına ciddi riayət etməlidir.Əməyin təhlükəsizliyini təsdiq etmək və spesifikasiyalara uyğungəlməni təmin etmək məqsədilə işin gedişatını , avadanlıqları, və quraşdırma sahəsini yoxlamalıdır. Fəhlələri tikinti metodları, avadanlıqlardan istifadə edilməsi, əməyin təhlükəsizliyi prosedurları və ya şirkətin siyasətləri üzrə hazırlamalıdır.Konkret işlər üzrə material və ya fəhlələrə irəli sürülən tələblərə əsaslanaraq işlərə iş tapşırığını verməlidir.Problemləri həll etmək və fəaliyyətləri əlaqələndirmək üçün idarəetmə və ya texniki personalla, digər şöbələrlə və ya podratçılarla əlaqə saxlamalıdır. İşlərin başa çatdırılması üçün material və ya fəhlə tələbatlarını qiymətləndirməlidir. İş fəaliyyətlərini digər tikinti layihəsi fəaliyyətləri ilə əlaqələndirməlidir. Tikinti və ya hasilat fəaliyyətlərinə nəzarət etməli, əlaqələndirməli və ya qrafikləşdirməlidir. İstehsal metodlarının yaxşılaşdırılması və ya həvəsləndirmə planlarının həyata keçirilməsi kimi həlli yollarını tövsiyə etməli və fəhlələri və ya istehsal problemlərini təhlil etməlidir.Material və ya təchizat mallarını sifariş verməlidir.Müəyyən edilmiş forma və ya hesabatlarda personal, istehsalat və ya əməliyyat məlumatları kimi məlumatları qeyd etməlidir. Avadanlıq və ya dəzgahların təmirini təşkil etməlidir.Ölçülmə və nişanlama avadanlıqlarından istifadə etməklə konstruksiya və ya avadanlıqların məkan və yerlərini müəyyən etməli, ölçməli və nişanlamalıdır. İşdə irəliçəkmə, köçürmə və ya işəgötürmə kimi personal fəaliyyətlərini təklif etməli və ya təşəbbüs irəli sürməlidir.

Contact e-mail: [email protected]

Source:http://caspianbarrel.org/